Web

Skip Navigation LinksprijimaciRizeni-informace

​​Přijí​mací řízení - základní informace

​​​​​

 

Obory vzdělání zakončené výučním listem

3 leté studium denní

Při​hláška

Kritéria přijímacího řízení


Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

4 leté studium denní

Přihláška

Kritéria přijímacího řízení

Ukázky didaktických testů:

ČJL - test
ČJL - řešení
ČJL - záznamový arch

MAT - test
MAT - řešení
MAT - záznamový arch


Nástavbové studium

2 leté studium denní

3 leté studium večerní​​

Přihláška

Přihláška

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Ukázky testů:

ČJ - charakteristika
ČJ - test
Matematika


Zkrácené studium

1 leté studium denní

2 leté studium dálkové

Přihláška

Přihláška

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 

Zápisový lístek

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Neodevzdání zápisového lístku v dané lhůtě znamená zrušení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy je uchazeč přijat na základě odvolání.

Uchazeči, který je žákem základní školy vydá zápisový lístek základní škola. Pokud uchazeč není v daném školním roce žákem základní školy, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.


Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči do nástavbového a zkráceného studia !!!!