Web

Skip Navigation Linksinfo-volna-pracovni-mista

​Volná pracovní místa

​  ​

​​​
​Hledáme učitele pro zajištění předmětu speciálně pedagogické péče v rozsahu 1 hod./týden. Požadovaná kvalifikace je :
  • učitele, který získal kvalifikaci učitele žáků se SVP - § 9 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění nebo
  • speciálního pedagoga, který získal kvalifikaci podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění nebo
  • psychologa, který získal kvalifikaci podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění

Nástup: ihned

Kontakt: ing. Zdeněk Pavlík, tel. 543424520, mobil 601 576 040

 


 

Hledáme učitele odborného výcviku oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje – zaměření na chladírenskou a klimatizační techniku. Požadujeme kvalifikační předpoklady pro pedagogické pracovníky podle z. 563/2004 Sb. Platové zařazení pl. tř. 9. Jedná se o silnoproudý obor, u kterého je třeba vést skupinu v rámci výkonu produktivních prací, k čemuž je třeba mít platnou vyhlášku 50 (minimálně §7).

Nástup ihned.

Kontakt : 773 670 125, 543 424 516 - Ing. Petr Veselý

 


 

Hledáme učitele odborného výcviku oboru Instalatér. Požadujeme kvalifikační předpoklady pro pedagogické pracovníky podle z. 563/2004 Sb. Platové zařazení pl. tř. 9.

Kontakt : 773 670 125, 543 424 516

 


 

Hledáme učitele ICT  (informatiky) a koordinátora ICT techniky

Kontakt : 543 424 520, 601 576 040 - Ing. Zdeněk Pavlík


 

Hledáme od školního roku 2018/2019 učitele odborných předmětů elektro

Kontakt : 543 424 520, 601 576 040 - Ing. Zdeněk Pavlík​